produkt panda

Logopédia Zvolen

zdravotníctvo

Poskytujeme odborné logopedické vyšetrenia a terapiu.

porúch výslovnosti
porúch vývinu reči (oneskorený a narušený vývin reči)
porúch plinulosti reči (zajakávanie, brblavosť)
porúch fufnavosti, porúch reči pri rázštepoch pery, podnebia
porúch sluchu a hlasu
špecifických porúch učenia
porúch rečí s DMO, ADHD,Downovho syndrómu, autizmu,mentálnej retardácie
porúch reči po cievnych príhodách a úrazoch (afázie)

DAMILU, s.r.o.
T. G. Masaryka 645/12
960 01, Zvolen
+421 905 519 718
daniela.lendvorska@gmail.com
  • M. R. Štefánika 834/1, Krupina
  • PONDELOK - PIATOK
  • 07:30 - 12:00 | 12:30 - 15:30
  • Š. Moyzesa 9529/38, Zvolen
  • PONDELOK - UTOROK
  • 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00

Mapa

Odporúčame